geostudi

Després d’avaluar les necessitats d’informació Geostudi ha desenvolupat un estudi geotècnic tècnicament rigorós, compacte i dissenyat especialment per a facilitar un accés àgil i senzill a la informació geotècnica que requereix un bon projecte de fonamentació.

Emmarcant-se dins del Codi Tècnic de l’Edificació, l’estudi geotècnic que proposem es composa de quatre parts.

Un primera part d’introducció on es defineixen els objectius de l’estudi així com les característiques de l’obra al que es refereix.

Un segon bloc on s’hi desenvolupen els resultats obtinguts a partir dels reconeixements de camp, amb caracterització dels materials apareguts, hidrologia i nivell freàtic, estabilitat de talussos, agressivitat del medi, expansibilitat, risc sísmic i ripabilitat.

En el tercer apartat es dedica íntegrament a l’estudi de la fonamentació, i s’hi discuteixen les diferents opcions de fonamentació que es deriven tan de l’estructura a sostenir, com de les característiques del terreny.

Finalment en l’apartat d’annexes, s’hi troben seccions geotècniques, columnes estratigràfiques i figures en general que garanteixen una visió gràfica i ràpida de les característiques del terreny en profunditat així com dels mètodes d’identificació emprats.

Les tècniques de prospecció utilitzades, són múltiples, i estan sempre en funció tant de les necessitats d’informació requerides, com de l’accessibilitat a la zona a investigar.

© 2006 GeoStudi
telf: 639 47 33 40 - fax: 93 820 49 37 - c/Ter 16 (Pol. industrial) 08670 Navàs - e.mail geostudi

| XHTML 1.1 | CSS | Diseñado por xavier g. . |