Accesibilitat.

Compatibilitat.

Aquesta web està creada fent servir el codi XHTML 1.1 estricte i CSS, separant el contingut de la presentació (layout). El contingut és en un format més llegible i semàntic. Fent setis basades en estàndards aconseguim pàgines amb menys codis i més ràpides de càrrega.

Mantenint aquesta comptabilitat la seti és perfectament llegible en navegadors antics que no suporten CSS, tal com ordinadors per a persones cegues, sordes o amb altre tipus de discapacitats..

Combinacion de colors.

Les combinacions de color entre el fons i el text han estat testades per oferir el màxim de contrast i facilitar la lectura a persones amb discapacitats visuals com la Pronatopia, Deuteranopia i Tritanopia seguint la pauta 2.2 de les pautes d’accessibilitat al contingut web 1.0 .

Ayuda a la navegació.

Aquesta seti utilitza un sistema d’access Keys (dreceres de teclat) per ajudar a usuaris amb dificultats en l’ús de dispositius que senyalen com els ratolins. Alguns navegadors (no tots) ofereixen alternatives a la navegació amb ratolins a través de tecles d’accés ràpid per seguir els links de navegació. Per utilitzar un accés ràpid és imprescindible prémer la tecla ALT més el número o la lletra indicats. Els usuaris de IE necesitan prémer RETURN/ENTER per anar a la pàgina seleccionada.

Aquestes dreceres de teclat s’utilitzen exclusivament en les barres de navegació superior i inferior de la seti i estan numerades del 0-3.

Inici
Access Key 0
geostudi
Access Key 1
Contacte
Access Key 2
Aquesta pàgina
Access Key 3
 
També és possible utilitzar la tecla de TABulació per a recórrer els links de les pàgines i els camps de formularis .

Acrònims i abreviatures.

Els acrònims i abreviatures utilitzats en aquesta seti estan definits amb el seu tag HTML corresponent.

© 2006 GeoStudi
telf: 639 47 33 40 - fax: 93 820 49 37 - c/Ter 16 (Pol. industrial) 08670 Navàs - e.mail geostudi

| XHTML 1.1 | CSS | Diseñado por xavier g. . |